Description

Musiktermer och musikord på Q.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

Q

 

Quadrille "Dans / Genre"

En fransk kontradans som vanligtvis dansas av fyra par i fyrkant. Kvadriljen har sitt ursprung i 1700-talet och dansas i fem turer. Musiken för de olika delarna i dansen är skriven i 2/4 och 6/8-takt.

 

Quasi "Liksom"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Qesto "Den här"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Quieto "Lugnt"

Används tillsammans med annan beteckning.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
musiktermer q