Beskrivning

Musiktermer och musikord på R.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

R

 

Raddolcendo "Mildare"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Radiopop "Lättsmält popmusik"

Popmusik som spelas i radio och som inte har någon form av anstötligt innehåll.

 

Ragga "Musikgenre"

Ragga är en typ av reggae som startade på Jamaica i mitten på 1980-talet. Skillnaden på den ursprungliga reggaen och ragga är att i ragga använder man huvudsakligen elektriska instrument och programmerbara keyboards och trummaskiner..

 

Ralolentando "Långsammare"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Rapido "Snabbt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Rapsodi "Genre"

Rapsodin är en sammanvävning av olika musikstycken från olika genrer till ett enda sammanhängande musikverk. Ett annat ord som används är engelskans medley.

 

Recitando "Berättande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Recitativ "Talsång"

I opera och oratorium en viss form av solosång och i annan musik talad eller till hälften sjungen text.

 

Refräng "Återkommande"

Ett textstycke som sjungs återkommande i en melodi.

 

Reggae "Musikgenre"

Reggae är en bred och rytmisk musikgenre som utvecklades på den karibiska ön Jamaica under 1960- och 1970-talet, och som sedan spritts över världen. Reggae har i likhet med rocksteady fötts ur ska-musiken från 1960-talet.

 

Repris "Återupprepning"

Repition av stycke eller del av stycke.

 

Requiem "Genre"

Requiem  är den romersk-katolska dödsmässan och musiken som i huvudsak består av gregorianska melodier används ofta i samband med begravningar samt på alla själars dag. Många historiska kompositörer har skrivit requiem däribland Mozart, Palestrina och Bruckner.

 

Reverb "Efterklang"

Effekt för editering av rumsklanger.

 

Rheinländer "Dans / Genre"

Rheinländer är en tysk pardans och liknar i stora drag polkan. Dock spelas Rheinländer något långsammare i tempo.

 

Riddim "Enkel"

Enkel instrumentalversion av en låt, vanligtvis inom reggae.

 

Rigaudon "Musikgenre"

Riguadon är ursprungligen en fransk pardans som sägs härstamma från Marseille. Dansmästaren Rigaud påstås ha utformat dansen 1485. Rigaud dansas i par på stället utan att danpartnerna vidrör varandra. Under 1700-talet  blev dansen åter populär och då mest pga dansmästaren Isaac i England.

 

Rigoroso "Strängt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Rinforzando "Förstärkt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Ripreza "Återupprepning"

Repition av stycke eller del av stycke.

 

Risoluto "Bestämt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Ritardando "Tempoförändring"

Inbromsande.

 

Ritenuto "Tempoförändring"

Tillfälligt långsammare.

 

Rocksteady "Musikgenre"

Rocksteady är i egentlig mening skamusik från Jamaica med den skillnaden att man har lagt till ett extra slag före den traditionella skarytmen. Rocksteady introducerades på Jamaica 1966 av sångaren Alton Ellis och började räknas till Reggaen 1968.

 

Romans "Genre"

Romansen är en tonsatt dikt för sång och piano. Romansen har sitt ursprung i Tyskland och hade sin storhetstid under 1800-talet.

 

Rondo "Återkommande"

Ett stycke som bygger på ett grundtema som återkommer genom hela stycket.

 

Root reggae "Musikgenre"

Root reggae är den variant av reggae som har spridit sig mest runt om i världen. Det är ingen egentlig skillnad på root reggae och reggae utan båda stilarna utvecklades ur rocksteady under början av 1970-talet. I västvärlden är det root reggaen som är den stil som kännetecknar reggaen i stort. 

 

RTAS "Real Time Audio Suite"

Utvecklat av AVID för att förändra eller skapa ljudbilder i realtid. Vanligt använt för plug-ins i inspelningprogrammet Protools från AVID (tidigare Digidesign)

 

Rubato "Fri"

Ger möjligheten till friare behandling av ett styckes tempo.

 

Ryskortodox musik "Genre"

Musik som framförs inom den ryska ortodoxa kyrkan. Ordet ortodox betyder renlärig och används som betydelse med religiösa förtecken.

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Vi recenserar Alesis Midiverb 4 och ger ett omdöme innan du köper en själv.
Musikartikel
Lär dig mer om musikstudions effekter och hur du använder samt ställer in dom. Det finns olika effekter som man använder för att förändra karaktären och för att justera fel i inspelningen.
musiktermer r