Description

Musiktermer och musikord på S.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

S

 

Saltando "Hoppande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Scherzando "Skämtande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Scherzo "Musikgenre"

Scherzot är ett musikstycke med lätt och humoristisk karaktär som går i högt tempo. Scherzot ersatte menuetten under den wienklassiska epoken. Schertzot förekommer också som fristående musikstycke så som hos Frédéric Chopin's fyra scherzi för piano.

 

Schottis "Musikgenre/Dans"

Schottis är en dans som spreds på danssalongerna i Paris under 1800-talet. Schottis går i 2/4 eller 4/4-takt i relativt lugnt tempo i loopar om 4 takter varpå den upprepas. Musiken tillhör gammaldansen och är vanligt förekommande på spelmansstämmor och i folkdanslag. 

 

Schlager "Musikgenre"

Idag är schlager ett samlingsnamn för populärmusik från schlagerfestivalen och svensktoppen. Ursprungligen var schlager en beteckning på låtar som blev enskilda hitlåtar.

 

Sciolto "Fritt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Scordatura "Avvikande"

Dags att stämma om. Dirigenten eller orkesterledaren kan använda detta uttryck för att få alla att stämma om sina instrument.

 

Secco "Torrt"

Spela med kort anslag.

 

Seguidilla "Musikgenre"

Seguidillan är en gammal spansk folksång och dansform som inleds med ett kort instrumentalt intro oftast spelat 

på gitarr. Dansen dansas i par med mycket rörelse i fötterna och med återhållsamhet i överkroppen.

 

Semplice "Enkelt"

Spela stycket utan utsmyckning.

 

Sensibilmente "Käsnlofullt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Septima "Intervall"

Avståndet mellan grundtonen i en diatonisk skala och skalans sjunde ton.

 

Serenad "Genre"

I sitt urpsrung var serenaden musik som framfördes utanför fönstret till en åtrådd dam. Under 1700-talet användes betäckningen för instrumental musik t ex för flersatsiga verk av mer lättsam karaktär så som Mozarts serenader.

 

Sereno "Lugnt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Serioso "Allvarligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Sequenser "Datorenhet"

En programvara eller hårdvara som kan styra en synthesizer eller annat elektroniskt musikinstrument med hjälp av midi.

 

Sforzando "Förstärkt"

Anger i notation när musikern skall göra ett starkt anslag av en ton eller ett ackord.

 

Siciliano "Musikgenre"

Sicilianon är en del av ett större musikverk och härstammar från barockperioden. Den går i långsam 6/8-takt eller 12/8-takt med lätt rytm.

 

Sidechain "Effekt"

Med hjälp av Sidechain används en signal från ett annat spår i mixern för att kontrollera det aktuella spåret. Detta används bl a för att jämna ut frekvenser där t ex bas och bastrumma kan krocka med varandra i samma frekvensområde.

 

Simile "Lika"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Sinfonia concertante "Symfoniskt verk"

För ett eller flera soloinstrument där solisten/solisterna är en helhet med orkestern.

 

Sinfonietta "Orkester"

En liten symfoniorkester eller kammarorkester.

 

Sino "Ända till"

Används i notation tillsammans med annat ord.

 

Skiffle "Genre"

En musikstil som blev vanlig i USA under 1920-talet och som senare återupplivades i England under 1950-talet. Musiken spelades på enklare instrument vilket gjorde att att hade råd att spela. En skifflegrupp kunde t ex. bestå av gitarr, banjo, kazoo och en tvättbräda som anslogs med en fingerborg som rytminstrument.

 

Ska "Musikgenre"

En musikgenre som är föregångare till rocksteady och reggae. Ska har sina rötter på Jamaica och kom fram i slutet på 1950-talet men slog inte igenom förrän på 1960-talets början. Musiken var ursprungligen en blandning av mento, calypso, amerikansk jazz och blues.

 

Slentando "Långsammare"

Spela stycket utslocknande.

 

Slumpmusik "Musikgenre/musikstycke"

Ett annat ord för aleatorisk musik. Det är en musikstil som blev uppmärksammad under 1950-talet och som bygger kompositionerna genom att använda olika redskap för att slumpmässigt skriva musik. Den första slumpmusiken gjordes troligtvis under 1700-talet genom användande av tärningen. John Cage återupptog slumpmusiken på 1950-talet med sina verk 'kompositioner för preparerat piano'.

 

Smorzando "Döende"

Anger hur något skall spelas. Starkare än diminuendo

 

Soave "Milt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Solenne "Högtidligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Solo "Ensam"

Endast en stämma.

 

Solosonata "Musikgenre "

Solosonaten skiljer sig från den vanliga sonatformen i det att den är skriven för orkester och soloinstrument.

 

Solosång "Ensam"

Solosång är sång som framförs med eller utan ackompanjemang. Solosång kan framföras med allt från en ensam 

sångare/sångerska till en hel kör. Det som kännetecknar solosång är att musiken är skriven med sången som prioritet.

 

Sommarhit "Hitlåt"

En låt som snabbt blir mycket populär och där populariteten bara varar över sommaren.

 

Sonat, (Sonata) "Genre"

Sonaten är ett musikstycke för en mindre orkester och härstammar från 1500-talet. Sedan 1700-talet gäller sonat som 
beteckning också för större instrumentala verk. Ordet sonat kommer från italienskans sonata vilket betyder 'att klinga'.

 

Sonatin "Musikgenre"

Sonatin kommer ursprungligen från franskans sonatine och italienskans sonatina. Sonatinen är vanligtvis ett önvningsstycke och en kortare version av sonaten med färre ingående satser och något enklare i sin utformning.

 

Sonoro "Klangfullt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Sopran "Äversta"

Den stämma som ligger högst i sångregistret med ett omfång mellan C1 till C3.

 

Sordin "Dämpa"

Används för att dämpa tonen på t ex en trumpet.

 

Sordino "Dämpare"

Vänster pedal på ett piano eller en flygel, Genom att trampa ner pedalen placeras en dämpning på strängarna. Denna dämpning är oftast en träkloss försedd med en bit filt eller annat tygliknande material.

 

Sotto voce "Dämpad"

Att sjunga med dämpad röst.

 

Sound "Ljud"

Hur ett ljud låter.

 

Surround "Ljudåtergivningsmetod"

Fyra eller fler högtalare som återger ljudet oberoende av varandra. Används mycket inom TV och film där man vill återge ljudupplevelsen så nära verkligheten som möjligt.

 

Spiccato "Studsande"

Anger att man skall anslå tonen studsande på ett instrument.

 

SPDIF "Sony/Philips Digital Interconnect Format"

Standard för överföring av ljudsignaler. Formatet används huvudsakligen för att överföra digitala ljudsignaler mellan olika ljudanläggningar. Formatet tillåter överföringar utan konvertering via analogsignal vilket skulle ge en försämring av ljudkvaliteten.

 

Staccato "Avskilt"

Anslå tonerna på ett instrument med mellanrumsmarkering. Tonerna kommer att upplevas som korta och något stötiga.

 

Stall "Del av instrument"

Den del på t ex en gitarr eller fiol där strängarna vilar för att inte ligga an mot greppbrädan.

 

Stick "Mellanspel"

En del av en låt som avviker från vers och refräng

 

Strepitoso "Bullrande"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Stretto "Tempoförändring"

Äka tempot stegvis

 

Stringendo "Snabbare"

Äka tempot snabbare och snabbare

 

Stämskruv "Hårdvara"

Skruv som vrides för att stämma en sträng

 

Subito "Plötsligt"

 

Sul "På"

 

Sul ponticello "Spelsätt"

Stråkföring nära stallet som ger en klang med många klara övertoner

 

Sul tasto "Vid brädan"

Stråkföring på fiol. Man för stråken längre från stallet än normalt.

 

Suonare "Ljuda"

 

Suono "Ljud"

 

Svit "Musikgenre"

Från franskans suite. Sviten består av flera satser efter varandra och är skriven för mindre ensembler, körer eller för soloinstrument. Sviten håller sig normalt till en och samma tonart med eventuell avvikelse till parallelltonarter.

Trots att sviten härrör ända från 1600-talet så är förmodligen Tjajkovskijs 'Nötknäpparsviten' 1892 och Edward Griegs 'Pehr Gynt'  1867 två av de mest kända sviterna idag.

 

Symfoni "Genre"

Begreppet symfoni började användas under 1700-talet och kommer från grekiskans symphani. En symfoni är ett stort verk som är gjort för stor orkester. Symfonin är vanligtvis indelad i fyra satser med ordningsföljden snabb sats, långsam sats, menuett eller scherzo och sist en snabb final. Symfonier som skrivs idag håller sig inte till några regler utan kan variera med en till fyra satser..

 

Symfonisk "Samklingande"

Kommer från grekiskans symphonia 'samklang'.

 

Symfonisk dikt "Genre"

Symfonisk dikt eller tondikt är vanligtvis ett verk för symfoniorkester med en anspelning på t ex en historisk händelse eller en litterär text. Den symfoniska dikten är starkt bunden till 'Romantiken' och har under den moderna musiken efter år 1900 fått en allt mindre betydelse. 

Hector Berlioz var en av de stora som först började använda termen tondikt i sitt verk 'Symphonie phantastique' vilket gav upphov till att flera andra följde efter. 

Under mitten av 1800-talet skrev Franz Liszt 'Tasso' som är ett av de verk som har gett den symfoniska dikten dess ansikte. 

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Musiklexikon med musiktermer och förklaringar till ord som används i musik och som börjar på bokstaven G.
musiktermer s