Description

Musiktermer och musikord på T.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

T

 

Tacet "Tystnad"

I notskrift beteckning för tystnad.

 

Tappning "Spelteknik"

Strängen trycks/slås ner mot greppbrädan i stället för att den knäppes på.

 

Tarrantella "Dans / Genre"

Benämningen tarantella är ett samlingsnamn för ett antal italienska danser som går i snabbt tempo i 6/8-takt, 18/8-takt eller 4/4-takt tillsammans med användandet av tamburin.

 

Tastiera "Greppbräda"

Tangentbordet på ett klaviaturinstrument

 

Tasto "Tangent"

En tangent på t ex ett piano, keyboard eller på datorns tangentbord.

 

Tempestoso "Strikt tempo"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Tempo giusto "Spelteknik"

Anger att tempot skall hållas (a tempo)

 

Teneramente "Fint"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Tenor "Sångtämma"

Högsta manliga sångstämman i solosång eller körsång. Kan också ange stämman för ett soloinstrument.

 

Tenuto "Uthållet"

Anger att en ton eller del av stycke skall hållas ut.

 

Tetralogi "Benämning"

Sammanhållen grupp om fyra verk.

 

Tidig musik "Benämning"

Tidig musik benämns den först nedtecknade musiken. Hit hör musik från medeltiden, renässansen och barocken. Den först funna nedtecknade musiken från norden är hällristningar i bohuslän och fynd gjorda i Danmark och Tyskland. I övrigt så var det först på 1200-talet som man började få lite struktur på nedtecknandet av musik. Dock vet vi med säkerhet att grekerna började teckna musik redan för 2000 år sedan vilket baserade sig på ett antal skalor men inga ackord. Det liknar inget av det vi använder idag utan säger mer om hur själva melodin löper.

Kyrkan insåg dock snabbt att musiken var viktig för att sprida det kristna budskapet och påven Gregorius den store (540-604) stadfäste reglerna för hur musiken skulle användas i kyrkan. Det är också efter honom som man döpt den tidiga kyrkomuskien till gregoriansk sång. I övrigt användes den tidiga musiken för fest och marknad. Vi ser det i filmer om medeltiden med gycklare och spelemän eller vid hov och fustendömen.

 

Toccata "Fritt stycke"

Tekniskt avancerat stycke för piano eller stränginstrument ursprungligen från barockepoken.

Toccatan är i likhet med preludium och fantasi ett fritt stycke med snabba löpningar och/eller stora ackord. Under senmedeltiden användes toccatan som beteckning för ett flertal olika musikformer medans den under 1600-talet fick sin nuvarande form som består av virtuosa orgel- eller klaviaturstycken.

 

Toccatina "Fritt stycke"

En liten toccata

 

Tolvtonsmusik "Musikgenre"

Tolvtonsmusiken tillhör den atonala musiken och stilen bildades av Arnold Schönberg i början av 1900-talet. Egentligen borde man inte kalla tolvtonsmusiken en genre utan en musikalisk teknik som baseras på tonraden med tolv toner som bygger stycket i sekvenser map på såväl harmonier som melodier.

 

Tonalitet "Benämning"

Förhållandet mellan melodi och harmoni.

 

Tranquillo "Lugnt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Tre corde "Benämning"

Släpp upp pianots vänstra pedal.

 

Tremolando "Darrande"

Se tremelo.

 

Tremolo "Vibrato"

Mycket snabbt vibrato.

 

Tremulant "Skakande"

Teknik för att skapa vibrato på en piporgel.

 

Trillo "Drill"

Anger att en drill skall spelas i notskrift.

 

Trio "Grupp eller genre"

Musikgrupp som består av tre musikanter. Som genre ett musikstycke skrivet för tre instrument.

 

Triosonat, (Triosonata) "Genre"

Ett mindre musikaliskt verk skrivet för en trio.

 

Triphop "Musikgenre"

Triphop är en typ av elektronisk musik med rötter från Storbritanniens house- och hiphopscen från mitten av 1980-talet.

 

Tripla "Genre"

Proportia tripla är i egentlig mening ett sätt rytmisera om en melodi från jämn takt till tretakt  i proportion till den ursprungliga melodin. Triplan kom från Tyskland och Polen och spred sig till länderna runt Ästersjön med namnet 'Pohlnische tantz' (polsk dans) och ingår som andra delen i en svit.

 

Triste "Sorgset"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Trop "Genre"

Det finns ett flertal olika typer av gregoriansk sång varav den syllabiska (varje stavelse motsvarar en ton), den gruppmelodiska (varje stavelse har 3-4 toner) och den melismatiska (varje stavelse har fler än fyra toner). Under perioder har man satt fler ord till den melismatiska melodin vilket gjorde den till en syllabisk melodi. Detta kallas att tropera  vilket har gett den nya melodin namnet trop.

 

Tutti "Alla"

Anger att alla skall vara med att spela eller sjunga.

 

Trillo "Drill"

Anger att en drill skall spelas i notskrift.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Precis som trumpeten så är trombonen tillverkad av rör som är cylindriskt fram till klockstycket.
Musikartikel
Tenorhorn. Läs mer om tenorhornet och dess historia.
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Musikartikel
1842 uppfann och tillverkade Adolphe Sax den första saxofonen. Läs mer...
musiktermer t