Description

Musiktermer och musikord på V.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

V

 

VST "Virtual Studio Technolgy"

Utvecklat av Steinberg för att förändra eller skapa ljudbilder. Benämning för en typ av mjukvaruplugins.

 

Vals "Dans / Genre"

Valsen är en av våra vanligaste danser och den dansas i 3/4-takt. I mitten på 1800-talet började valsen att bli allmänt populär i Sverige och det finns ett flertal olika varianter att dansa vals på. Det som är gemensamt för de flesta varianter på vals att man betonar första slaget i takten och i dansen tar ett något längre första steg. 

 

Vamp "Musikterm"

Återupprepad melodi eller del av melodi.

 

Veemente "Våldsamt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Veloce "Snabbt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Vide "Fån - Till"

Anger språng från en ton till nästa.

 

Vigoroso "Starkt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Vibrato "Tonhöjdsförändring"

Snabba små tonhöjdsförändringar upp och ner.

 

Violento "Våldsam"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Virtuella instrument "Mjukvaruinstument"

Datorstödda instrument som styrs av t ex ett keyboard och återger en redan angiven signal.

 

Vivace "Tempobeskrivning"

Snabbt och livligt ca: 140 bpm (slag/minut).

 

Vivacissimo "Tempobeskrivning"

Mycket snabbt och livligt 150-200 bpm (slag/minut).

 

Vivo "Tempobeskrivning"

Snabbt och livligt, runt 140-160 bpm (slag/minut).

 

Voce "Röst"

Beteckning för röstläge.

 

Vokala genrer "Genrer"

Vokala genrer är den grupp som innefattar all den musik som är skriven för sång oavsett om den har ett ackompanjemang av instrument eller framförs solo.

 

Volante "Flygande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Voltage-controlled amplifier "VCA"

En förstärkare vars signal styrs av strömstyrkan (Mer eller mindre tillförd ström = högre eller lägre volym).

 

Voltage-controlled filter "VCF"

Ett ljudfilter vars signal styrs av strömstyrkan (Mer eller mindre tillförd ström = större eller minde tonförändring).

 

Voltage-controlled oscillator "VCO"

En oscillator vars signal styrs av strömstyrkan.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Intervall är benämningen på avståndet mellan två toner i skalan. Detta gäller oavsett var i skalan avståndet mellan tonerna är.
musiktermer v