Description

Notvärden

Ett notvärde motsvarar den tid som tonen skall ljuda i förhållande till den takt- och det tempo som musikstycket är skrivet i.

Notvärden

Helnot  Helnot

HelnotsvärdeHelnoten består av en rund ring som inte är fylld.
Oavsett i vilken takt vi skriver musik så motsvarar helnotens längd en hel takt.
När taktarten är 4/4 så innebär det att vi skall "stampa takten" fyra gånger för att det skall motsvara en helnot.
Om nu musikstycket är skrivet i 60bpm (slag per minut) stampar vi takten 1 gång/sekund vilket ger att en helnot motsvarar 4 sekunder i tid.

 

Halvnot Halvnot

HalvnotsvärdeHalvnoten består av en rund ring som inte är fylld samt ett skaft.När taktarten är 4/4 så innebär det att vi skall "stampa takten" två gånger för att det skall motsvara en halvnot.Om nu musikstycket är skrivet i 60bpm (slag per minut) stampar vi takten genom att stampa med foten 1 gång/sekund vilket ger att en halvnot motsvarar 2 sekunder i tid.

 

Fjärdedelsnot Fjärdedelsnot

FjärdedelsnoterFjärdedelsnoten består av en rund ring som är fylld samt ett skaft.
När taktarten är 4/4 så innebär det  att vi skall "stampa takten" en gång per fjärdedelsnot.Vilket medför att det går fyra fjärdedelsnoter per takt.
Om musikstycket är skrivet i 60 bpm (slag per minut) stampar vi takten 1 gång/sekund, vilket ger att en fjärdedelsnot motsvarar 1 sekund i tid.

 

Åttondelsnot Åttondelsnot

ÅttondelsnoterÅttondelsnoten består av en rund ring som är fylld samt ett skaft och en flagga.
När taktarten är 4/4 så innebär det  att vi skall "stampa takten" en gång för att det skall motsvara två åttondelsnoter. Vilket medför att det går åtta åttondelsnoter per takt.
Om nu musikstycket är skrivet i 60 bpm (slag per minut) stampar vi takten genom att stampa med foten 1 gång/sekund vilket medför att en åttondel tar 0,5 sekunder i tid.

 

SextondelsnotSextondelsnot

SextondelsnoterSextondelsnoten består av en rund ring som är fylld samt ett skaft och två flaggor.
När taktarten är 4/4 så innbeär det att vi skall "stampa takten" en gång för att det skall motsvara fyra sextondelsnoter. Vilket medför att det går sexton sextondelssnoter per takt.
Om nu musikstycket är skrivet i 60bpm (slag per minut) stampar vi takten genom att stampa med foten 1 gång/sekund vilket ger att en sextondelsnot motsvarar 0,25 sekunder i tid.

 

Fortsattta notvärden

Som du märker så halveras notvärdet för varje steg. Nästa steg blir således en trettiotvådel och därefter kommer en sextiofjärdedel. för varje steg sätter vi på ytterligare en flagga.

   Trettiotvåondelsnot Trettiotvådelsnot

 Sextiofjärdedelsnot Sextiofjärdedelsnot


Men rytmen i en melodi skulle bli statisk och enformig om vi bara kan använda jämt delade notvärden.
Vi behöver mer möjligheter för att kunna återge det som vi kan spela till det vi skriver i notskrift.

Punkterade noter.

Punkterade noter är ordinarie noter som vi förlänger genom att sätta en eller två punkter efter (se fig. 7).
Har vi satt en punkt efter så har vi förlängt notvärdet med halva dess ordinarie längd.

Exempel 1.

Förlängd halvnot fig.7

En halvnot + en punkt = En halvnot + en fjärdedelsnot i tid => Motsvarar tre slag i takten

 
Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Notvärden.