Description

Nyckelharpa.

NyckelharpaNyckelharpa är ett stråkinstrument med nycklar (tangenter) som trycker mot strängarna för att frambringa olika toner.

Nyckelharpan spelas med hjälp av en stråke som dras över strängarna.

Nyckelharpan är ett instrument som är förknippat med svensk folkmusik och man tror att det är från 1400-talets senare hälft.

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Vevliran är ett stränginstrument med fiol- lut- eller gitarrliknande resonanslåda.
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Stroh-violinen är en fiol med en tratt istället får den ordinarie resonanslådan.
Musikartikel
Rebec är ett stråkinstrument som ursprungligen kommer från mellanöstern. Läs mer...
Musikartikel
Ramharpa är en annan benämning på den harpa som är vanligast använd idag.
Nyckelharpa