Description

Okarina

OkarinaOkarina är en utveckling av lergöken vilket är ett mycket gammalt instrument som kan spåras så långt tillbaka som 10.000 år F.Kr. Okarinan är spolformad och normalt gjord i keramik eller porslin.
Den bygger på samma princip som en flöjt och man blåser in luft i den för att skapa en luftpelare som man förkortar genom att sätta fingrarna över hålen och därmed förändrar tonhöjden. Den kan ha upp till tio hål och ger därmed tio olika toner.

Okarinan har olika storlekar på hålen till skillnad från vår traditionella lergök som har lika storlek på hålen.

Okarina räknas som en egen grupp av instrument eftersom det finns så många varianter av den. I Europa tros det vara italienaren Giuseppe Donati (1836-1925) som utvecklade den moderna Okarinan från en leksak. Giuseppe startade upp egen tillverkning av instrumentet i sin hemstad. 

Det finns i dag ett museum i Budrio som är Giuseppes hemstad i Italien. Där kan man se ett flertal olika modeller i original från Giuseppes egen tillverkning. 

Synonymer till Okarina: Kärlflöjt, Flöjt, Lergök 

 

Tillbaka

 
Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Ävertonsflöjten är ett mycket gammalt instrument från norden. Läs mer...
Musikartikel
Visselpipan är ett blåsinstrument som bara avger en ton.
Okarina