Description

Musiktermer och ord

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

 

Till första sidan: A till K

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

L

Lacrimoso "Gråtande"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Lamentoso "Klagande"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Languendo "Smäktande"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Largamente "Tempobeskrivning"

Mycket långsamt i musiken = under 40 bpm (slag/minut)

 

Larghetto "Tempobeskrivning"

Långsamt i musiken = 60-66 bpm (slag/minut)

 

Larghissimo "Tempobeskrivning"

Mycket långsamt i musiken = under 20 bpm (slag/minut)

 

Largo "Tempobeskrivning"

Mycket långsamt i musiken = 40-60 bpm (slag/minut) som Lento

 

Latency "Fördröjning"

Fördröjning mellan inspelning och medhörning för uppspelning. Läs mer om latency här

 

 

Legato "Bundet"

Tonerna skall spelas sammanbundna utan mellanrum.

 

Leggiero "Lätt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Lento "Tempobeskrivning"

Mycket långsamt i musiken = 40-60 bpm (slag/minut) som Largo.

 

Lesto "Tempobeskrivning"

Snabbt, Raskt

 

Liberamente "Fritt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Lokrisk "Skala"

En skala i kyrkotonarterna med grundtonen B

 

Lontano "Fjärran"

Anger hur dela av stycke skall låta.

 

Low-frequency oscillator "LFO, Benämning"

En lågfrekvensoscillator (under 20Hz) som används i synthezisers för att styra vibrato m.m.

 

Lugubre "Dyster"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Lusingando "Förförande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Lydisk "Skala"

En skala i kyrkotonartena med grundtonen F.

 

Ländler "Lugn dans"

Ländler är från början ett namn på en del av Ästerike (Landel) som används som namn för en lugn runddans i 3/4-takt. Flera av de stora tonsättarna så som Beethoven och Lanner har skrivit musik i denna genre.

 

M

 

Ma "Men"

Används tillsammans med andra ord i notation. T ex Ma non troppo i betydelsen "Men inte för mycket"

 

Maestoso "Majestätiskt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Maestro "Benämning"

Vanligt tilltalsord istället för dirigent eller kapellmästare.

 

Maggiore "Dur"

Stor ters

 

Malinconico "Mellankoliskt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mancando "Avtagande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mano destra "Höger hand"

Beteckning för när något skall spelas med höger hand i notation.

 

Ma non tanto "Ej så mycket"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Ma non troppo "Ej för mycket"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mano sinistra "Vänster hand"

Beteckning för när något skall spelas med vänster hand i notation.

 

Marcato "Markerat"

Spela med eftertryck.

 

Martellato "Framhamrat"

Spela med stråkens spets på strängen.

 

Marziale "Krigiskt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Medley "Melodisammanslagning"

Sammanslagning av flera delar av melodier som spelas sammanhängande i en följd.

 

Melism "Benämning"

Flera toner i en följd sjungs på en stavelse.

 

Meno mosso "Tempoförändring"

Mindre rörelse, långsammare.

 

Meno andante "Tempobeskrivning"

Något snabbare än andante.

 

Mesto "Sorgset"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Metronom "Hjälpmedel"

En tickande pendelapparat med urverk som återger slag per minut. Uppfunnen 1816 av Mälzel. Idag används huvudsakligen elektroniska metronomer.

 

Mezza voce "Halv röst"

Anger att man skall sjunga med halva röststyrkan

 

Mezzo "Svagt"

Tillsammans med annan term t ex mezzo forte i betydelsen "Spela medelstrakt".

 

Mezzopiano "mp, medelsvagt"

Anger att man skall spela medelsvagt

 

Mezzoforte "mf, Medelstarkt"

Anger att man skall spela "Medelstarkt".

 

Mezzoforte "Sångstämma"

Sångstämma för kvinno eller gossröst som ligger mellan alt och sopran och har tonomfånget g till g2.

 

Midi "Benämning"

MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface och utvecklades 1983 för att skapa möjligheten att styra ett digitalt instrument med ett annat. Det är ett standardiserat kommunikationsprotokoll som är avsett för musikinstrument och tillbehör. Med hjälp av MIDI kan man "fjärrstyra" enheter från klaviaturförsedda instrument, datorer, gitarrpedaler och mycket annat.

 

Minstrel "Benämning"

Medeltida kringvandrande spelmän och sångare.

 

Minore "Moll"

Liten ters.

 

Misura "Takt"

Anger taktart.

 

Misurato "Takt"

Anger att man skall hålla takten med stor noggrannhet.

 

Mixolydisk "Skala"

En skala i kyrkotonarterna med grundtonen G.

 

Mjukvarusynt "Instrument"

Ett virtuellt instrument i datorn. T ex en orgel där alla toner genereras av en oscillator för att sedan kunna spelas upp av en dator utan att behöva använda ett klaviatur. Man kan spela ljuden med ett midiinstrument som genererar en digital signal, som i sin tur talar om för mjukvarusynten vilken ton som skall spelas varmed datorn spelar upp vald ton.

 

Mobile "Rörligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Moderato "Tempobeskrivning"

Relativt snabbt 108-120 bpm (slag/minut).

 

Modern musik "Musikepok"

Till modern musik räknas idag allt från tidig klassisk 1900-tals musik av Stravinskij via blues, jazz och alla former av rock till dagens elektroniska musik.

 

Monodi "Benämning"

Ursprungligen enstämmig musik men idag uttrycksfull solosång med ackordsackompanjemang av generalbas.

 

Morendo "Avtagande"

Anger att man skall spela avtagande i tonstyrka

 

Mormorando "Mumlande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mosso "Rörligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Moto perpetuo "Evig"

Anger att rörelsen skall vara utdragen i mesta möjliga mån.

 

Musikalier "Benämning"

En handskrift eller ett tryck som innehåller notation.

 

Muta "Ändra"

Anger att man skall ändra läge eller karaktär.

N

 

Niente "Ingenting"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Non "Inte"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Non Tanto "Lagom"

Används tillsammans med tempo- eller dynamikangivelse.

 

Non troppo "Lagom"

Används tillsammans med tempo- eller dynamikangivelse.

 

Nu Jazz "Musikgenre"

Nu jazz uppstod under 1990-talet för att beskriva den blandning av jazzen med andra musikstilar så som elektronisk jazz, fusion osv.

Nu jazzen är en kombination av ren instrumenterad musik med inslag av allt från house till mer bandbaserad improviserad jazz med elektroniska musikinslag.

 

Nuovo "Ny"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Nyahbinghi "Rytm"

Nyahbinghi är egentligen en rytm som rastafaris använder för att komma in i meditationen. Enligt rastaläran så är nyahbinghin den sanna musiken.

 

O

Oberek "Dans"

Polsk livlig dans med betydelsen "Hoppa runt"

Omkväde "Sång/Vers"

Upprepning av samma textrad (Liknande refräng).

 

Omvändning "Benämning"

Omläggning av ackord så att en annan ton än grundtonen i ackordet ersätter grundtonen.

 

Opera "Teatermusikaliskt verk"

I daglig mening verk i samband med musiksatt teater.

 

Opus "Musikaliskt verk"

Ett mer värdeladdat ord för verk

 

Oratorium "Större musikaliskt verk"

Oratoriumet är ett större musikaliskt verk avsett för orkester, sångsolister och kör. Till skillnad från operan är oratoriet avsett för framförande på scen och inte på en teater. Vanligtvis är handlingen hämtad från bibeln och världens första oratorium är Emilio de' Cavalieris 'Rappresentatione di Anima, et di Corpo' från 1600-talets början.

 

Orientalisk musik "Musikgenre"

Benämns också som "Musik från Mellanöstern" och är folkmusik kopplad till Orienten, Mellanöstern och Centralasien. Den orientaliska musiken omfattas av flera olika musikaliska läror. Musiken består av poetiska sånger, improvisationer med långa, komplexa och rytmiska rörelser. Den orientaliska musiken räknas in i huvudgenren Världsmusik.

 

Orkestrering "Arrangering"

Fördelning av stämmor i en orkester.

 

Ornament "Dekoration"

Att dekorera musiken med slingor runt en melodi.

 

Ortodox musik "Benämning"

Sammanfattande benämning på musik inom de ortodoxa kyrkorna. Liturgierna utförs enbart med sång.

 

Ossia "Alternativt"

Anger en alternativ stämma att spelas istället för den ordinarie stämman.

 

Ostinato "Envis"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Outro "Avslut"

Motsats till 'Intro'. Avslutandet av en melodi.

 

Ouvertyr "Äppning"

Ett inledande stycke fö orkester till en opera, operett eller liknande. Ett kort instumentalt förspel.

 

P

 

PA "Public Address"

Ljudanläggning för att påkalla uppmärksamhet. Används för att förstärka orkestrar och band vid liveframträdanden.

 

Parlando "Talande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Pasodoble "Dans"

Pasodoble är en pardans som ursprungligen kommer från Spanien. Dansen betraktas som Spaniens nationaldans och är intensiv, sensuell. Pasobodle dansas i tvåtakt.

 

Passage "Benämning"

En sammanhållen del av ett musikstycke.

 

Pavane "Dans"

En italiensk dans i jämn takt som dansas med visst allvar. Under 1500-talet blev dansen populär vid hoven runt om i Europa.

 

Perdendo "Avtagande"

Anger att ett stycke skall spelas "efterhand avtagande"

 

Pesante "Tungt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piacevelo "Behagligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piangendo "Gråtande, Klagande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Pianissimo "pp, Mycket svagt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piano "Instrument"

Pianot tillhör klaviaturinstrumenten. Pianot fick sin slutgiltiga utformning under 1800-talet och är en utveckling av hammarklaveret som uppfanns under 1700-talet. Läs mer om pianot här

 

Piano "p, Svagt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piano pianissimo "ppp, Svagast möjligt"

Anger att stycket skall spelas så svagt som möjligt.

 

Pianokonsert "Musikstycke"

Konsert skriven för piano och orkester.

 

Pitch "Tonhöjd"

Anger vilken frekvens en ton har.

 

Pitch shift "Tonhöjdsändring"

En algoritm som höjer eller sänker tonhöjden.

 

Pizzicato "Knäpp"

Att knäpp på strängarna istället för att använda stråk.e

 

Placido "Lugnt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Plagal kadens "Upplösning"

Svagare än helkadens.

 

Plagal tonart "Tonarter"

Kallas de fyra nya kyrkotonarterna som lades till under Gregorius I's tid.

 

Plug-in "Tillägg"

Tilläggsprogram i form av hård-eller mjukvara. T ex ett reverb.

 

Pochetto "Litet"

Anger i notation att något skall spelas "litet".

 

Poco "Lite"

Anger i notation att något skall spelas "lite".

 

Poco a poco "Så småningom"

Anger i notation att något är kommande

 

Poi "Därefter"

Anger i notation att något skall ske "därefter".

 

Poi a poi "Så småningom"

Anger i notation att något skall ske "så småningom".

 

Polytonal "Tonartsanvändning"

Simultant användande av två tonarter

 

Ponticello "Liten bro"

Avser stallet på ett stråkinstrument.

 

Portamento "Sammansmältning"

En ton flyter in i nästa. Används i körmusik.

 

Portato "Buret"

Ett mellanting av legato och stacato. Musikern avgör hur lång tid tonen skall spelas. Markeras med en punkt och en båge över punkten i notation.

 

Possibile "Möjligt"

Används tillsammans med annan beteckning. T ex Presto possibile = Spela så fort som möjligt.

 

Postludium "Efterspel"

Ett koralbundet eller fritt stycke som ofta spelas efter en gudstjänst.

 

Postrock "Musikgenre"

Postrock är en subgenre till alternativ rock och benämningen uppstod 1994 av musikjournalisten Simon Reynolds. 

 

Potpurri "Medley"

Flera delar av olika melodier sammansatta till en melodi.

 

Preamp "Förförstärkare"

Hjälper till att förstärka signalen från t ex en elgitarr som inte har förstärkare innan en inspelningsenhet t ex en dator.

 

Precipitando "Häftigt"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Preludium "Del av musikstycke"

Ett musikstycke som spelas inledningsvis i samband med t ex gudstjänst eller annat musikframförande.

 

Prestissimo "Tempobeskrivning"

Extremt snabbt 200-208 bpm (slag/minut).

 

Presto "Tempobeskrivning"

Mycket snabbt 168-200 bpm (slag/minut).

 

Prim "Intervall"

Avståndet mellan två noter. I detta fall samma ton. T ex C1 till C1

 

Principal "Huvudstämma"

Piporgelns huvudstämma eller orgelns lägsta ton.

 

Q

 

Quasi "Liksom"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Qesto "Den här"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Quieto "Lugnt"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

R

 

Raddolcendo "Mildare"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Radiopop "Lättsmält popmusik"

Popmusik som spelas i radio och som inte har någon form av anstötligt innehåll.

 

Ralolentando "Långsammare"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Rapido "Snabbt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Recitando "Berättande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Recitativ "Talsång"

I opera och oratorium en viss form av solosång och i annan musik talad eller till hälften sjungen text.

 

Refräng "Återkommande"

Ett textstycke som sjungs återkommande i en melodi.

 

Repris "Återupprepning"

Repition av stycke eller del av stycke.

 

Reverb "Efterklang"

Effekt för editering av rumsklanger.

 

Riddim "Enkel"

Enkel instrumentalversion av en låt, vanligtvis inom reggae.

 

Rigaudon "Musikgenre"

Riguadon är ursprungligen en fransk pardans som sägs härstamma från Marseille. Dansmästaren Rigaud påstås ha utformat dansen 1485. Rigaud dansas i par på stället utan att danpartnerna vidrör varandra. Under 1700-talet  blev dansen åter populär och då mest pga dansmästaren Isaac i England.

 

Rigoroso "Strängt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Rinforzando "Förstärkt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Ripreza "Återupprepning"

Repition av stycke eller del av stycke.

 

Risoluto "Bestämt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Ritardando "Tempoförändring"

Inbromsande.

 

Ritenuto "Tempoförändring"

Tillfälligt långsammare.

 

Rondo "Återkommande"

Ett stycke som bygger på ett grundtema som återkommer genom hela stycket.

 

Root reggae "Musikgenre"

Root reggae är den variant av reggae som har spridit sig mest runt om i världen. Det är ingen egentlig skillnad på root reggae och reggae utan båda stilarna utvecklades ur rocksteady under början av 1970-talet. I västvärlden är det root reggaen som är den stil som kännetecknar reggaen i stort. 

 

RTAS "Real Time Audio Suite"

Utvecklat av AVID för att förändra eller skapa ljudbilder i realtid. Vanligt använt för plug-ins i inspelningprogrammet Protools från AVID (tidigare Digidesign)

 

Rubato "Fri"

Ger möjligheten till friare behandling av ett styckes tempo.

 

Ryskortodox musik "Musikgenre"

Musik som framförs inom den ryska ortodoxa kyrkan. Ordet ortodox betyder renlärig och används som betydelse med religiösa förtecken.

 

S

 

Saltando "Hoppande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Scherzando "Skämtande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Scherzo "Musikgenre"

Scherzot är ett musikstycke med lätt och humoristisk karaktär som går i högt tempo. Scherzot ersatte menuetten under den wienklassiska epoken. Schertzot förekommer också som fristående musikstycke så som hos Frédéric Chopin's fyra scherzos för piano.

 

Schlager "Musikgenre"

Idag är schlager ett samlingsnamn för populärmusik från schlagerfestivalen och svensktoppen. Ursprungligen var schlager en beteckning på låtar som blev enskilda hitlåtar.

 

Sciolto "Fritt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Scordatura "Avvikande"

Dags att stämma om. Dirigenten eller orkesterledaren kan använda detta uttryck för att få alla att stämma om sina instrument.

 

Secco "Torrt"

Spela med kort anslag.

 

Seguidilla "Musikgenre"

Seguidillan är en gammal spansk folksång och dansform som inleds med ett kort instrumentalt intro oftast spelat 

på gitarr. Dansen dansas i par med mycket rörelse i fötterna och med återhållsamhet i överkroppen.

 

Semplice "Enkelt"

Spela stycket utan utsmyckning.

 

Sensibilmente "Käsnlofullt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Septima "Intervall"

Avståndet mellan grundtonen i en diatonisk skala och skalans sjunde ton.

 

Sereno "Lugnt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Serioso "Allvarligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Sequenser "Datorenhet"

En programvara eller hårdvara som kan styra en synthesizer eller annat elektroniskt musikinstrument med hjälp av midi.

 

Sforzando "Förstärkt"

Anger i notation när musikern skall göra ett starkt anslag av en ton eller ett ackord.

 

Siciliano "Musikgenre"

 

Sicilianon är en del av ett större musikverk och härstammar från barockperioden. Den går i långsam 6/8-takt eller 12/8-takt med lätt rytm.

 

Sidechain "Effekt"

Med hjälp av Sidechain används en signal från ett annat spår i mixern för att kontrollera det aktuella spåret. Detta används bl a för att jämna ut frekvenser där t ex bas och bastrumma kan krocka med varandra i samma frekvensområde.

 

Simile "Lika"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Sinfonia concertante "Symfoniskt verk"

För ett eller flera soloinstrument där solisten/solisterna är en helhet med orkestern.

 

Sinfonietta "Orkester"

En liten symfoniorkester eller kammarorkester.

 

Sino "Ända till"

Används i notation tillsammans med annat ord.

 

Slentando "Långsammare"

Spela stycket utslocknande.

 

Slumpmusik "Musikgenre/musikstycke"

Ett annat ord för aleatorisk musik. Det är en musikstil som blev uppmärksammad under 1950-talet och som bygger kompositionerna genom att använda olika redskap för att slumpmässigt skriva musik. Den första slumpmusiken gjordes troligtvis under 1700-talet genom användande av tärningen. John Cage återupptog slumpmusiken på 1950-talet med sina verk 'kompositioner för preparerat piano'.

 

Smorzando "Döende"

Anger hur något skall spelas. Starkare än diminuendo

 

Soave "Milt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Solenne "Högtidligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Solo "Ensam"

Endast en stämma.

 

Solosonata "Musikgenre "

Solosonaten skiljer sig från den vanliga sonatformen i det att den är skriven för orkester och soloinstrument.

 

Sommarhit "Hitlåt"

En låt som snabbt blir mycket populär och där populariteten bara varar över sommaren.

 

Sonat "Musikgenre"

Sonat är ett musikstycke för en mindre orkester och härstammar från 1500-talet. Sedan 1700-talet gäller sonat som
beteckning också för större instrumentala verk. Ordet sonat kommer från italienskans sonata vilket betyder 'att klinga'.

 

Sonatin "Musikgenre"

Sonatin kommer ursprungligen från franskans sonatine och italienskans sonatina. Sonatinen är vanligtvis ett önvningsstycke och en kortare version av sonaten med färre ingående satser och något enklare i sin utformning.

 

Sonoro "Klangfullt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Sopran "Äversta"

Den stämma som ligger högst i sångregistret med ett omfång mellan C1 till C3.

 

Sordin "Dämpa"

Används för att dämpa tonen på t ex en trumpet.

 

Sordino "Dämpare"

Vänster pedal på ett piano eller en flygel, Genom att trampa ner pedalen placeras en dämpning på strängarna. Denna dämpning är oftast en träkloss försedd med en bit filt eller annat tygliknande material.

 

Sotto voce "Dämpad"

Att sjunga med dämpad röst.

 

Sound "Ljud"

Hur ett ljud låter.

 

Surround "Ljudåtergivningsmetod"

Fyra eller fler högtalare som återger ljudet oberoende av varandra. Används mycket inom TV och film där man vill återge ljudupplevelsen så nära verkligheten som möjligt.

 

Spiccato "Studsande"

Anger att man skall anslå tonen studsande på ett instrument.

 

SPDIF "Sony/Philips Digital Interconnect Format"

Standard för överföring av ljudsignaler. Formatet används huvudsakligen för att överföra digitala ljudsignaler mellan olika ljudanläggningar. Formatet tillåter överföringar utan konvertering via analogsignal vilket skulle ge en försämring av ljudkvaliteten.

 

Staccato "Avskilt"

Anslå tonerna på ett instrument med mellanrumsmarkering. Tonerna kommer att upplevas som korta och något stötiga.

 

Stall "Del av instrument"

Den del på t ex en gitarr eller fiol där strängarna vilar för att inte ligga an mot greppbrädan.

 

Stick "Mellanspel"

En del av en låt som avviker från vers och refräng

 

Strepitoso "Bullrande"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Stretto "Tempoförändring"

Äka tempot stegvis

 

Stringendo "Snabbare"

Äka tempot snabbare och snabbare

 

Stämskruv "Hårdvara"

Skruv som vrides för att stämma en sträng

 

Subito "Plötsligt"

 

Sul "På"

 

Sul ponticello "Spelsätt"

Stråkföring nära stallet som ger en klang med många klara övertoner

 

Sul tasto "Vid brädan"

Stråkföring på fiol. Man för stråken längre från stallet än normalt.

 

Suonare "Ljuda"

 

Suono "Ljud"

 

Svit "Musikgenre"

Från franskans suite. Sviten består av flera satser efter varandra och är skriven för mindre ensembler, körer eller för soloinstrument. Sviten håller sig normalt till en och samma tonart med eventuell avvikelse till parallelltonarter.

Trots att sviten härrör ända från 1600-talet så är förmodligen Tjajkovskijs 'Nötknäpparsviten' 1892 och Edward Griegs 'Pehr Gynt'  1867 två av de mest kända sviterna idag.

 

Symfonisk "Samklingande"

Kommer från grekiskans symphonia 'samklang'

 

T

 

Tacet "Tystnad"

I notskrift beteckning för tystnad.

 

Tappning "Spelteknik"

Strängen trycks/slås ner mot greppbrädan i stället för att den knäppes på.

 

Tastiera "Greppbräda"

Tangentbordet på ett klaviaturinstrument

 

Tasto "Tangent"

En tangent på t ex ett piano, keyboard eller på datorns tangentbord.

 

Tempestoso "Strikt tempo"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Tempo giusto "Spelteknik"

Anger att tempot skall hållas (a tempo)

 

Teneramente "Fint"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Tenor "Sångtämma"

Högsta manliga sångstämman i solosång eller körsång. Kan också ange stämman för ett soloinstrument.

 

Tenuto "Uthållet"

Anger att en ton eller del av stycke skall hållas ut.

 

Tetralogi "Benämning"

Sammanhållen grupp om fyra verk.

 

Toccata "Fritt stycke"

Tekniskt avancerat stycke för piano eller stränginstrument ursprungligen från barockepoken.

 

Toccatina "Fritt stycke"

En liten toccata

 

Tolvtonsmusik "Musikgenre"

Tolvtonsmusiken tillhör den atonala musiken och stilen bildades av Arnold Schönberg i början av 1900-talet. Egentligen borde man inte kalla tolvtonsmusiken en genre utan en musikalisk teknik som baseras på tonraden med tolv toner som bygger stycket i sekvenser map på såväl harmonier som melodier.

 

Tonalitet "Benämning"

Förhållandet mellan melodi och harmoni.

 

Tranquillo "Lugnt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Tre corde "Benämning"

Släpp upp pianots vänstra pedal.

 

Tremolando "Darrande"

Se tremelo.

 

Tremolo "Vibrato"

Mycket snabbt vibrato.

 

Tremulant "Skakande"

Teknik för att skapa vibrato på en piporgel.

 

Trillo "Drill"

Anger att en drill skall spelas i notskrift.

 

Triste "Sorgset"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Tutti "Alla"

Anger att alla skall vara med att spela eller sjunga.

 

Trillo "Drill"

Anger att en drill skall spelas i notskrift.

 

TripHop "Musikgenre"

Triphop är en typ av elektronisk musik med rötter från Storbritanniens house- och hiphopscen från mitten av 1980-talet.

 

U

 

Un, Uno, Una "Antalsangivelse"

En stycken eller något litet.

 

Una corda "Piano"

Använd vänster pedal vid spel.

 

Unison "Gemensam"

Anger att alla spelar eller sjunger samma stämma.

 

Uppsjungning "Musikterm"

Uppvärmning av rösten hos en sångare.

 

V

 

VST "Virtual Studio Technolgy"

Utvecklat av Steinberg för att förändra eller skapa ljudbilder. Benämning för en typ av mjukvaruplugins.

 

Vamp "Musikterm"

Återupprepad melodi eller del av melodi.

 

Veemente "Våldsamt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Veloce "Snabbt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Vide "Fån - Till"

Anger språng från en ton till nästa.

 

Vigoroso "Starkt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Vibrato "Tonhöjdsförändring"

Snabba små tonhöjdsförändringar upp och ner.

 

Violento "Våldsam"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Virtuella instrument "Mjukvaruinstument"

Datorstödda instrument som styrs av t ex ett keyboard och återger en redan angiven signal.

 

Vivace "Tempobeskrivning"

Snabbt och livligt ca: 140 bpm (slag/minut).

 

Vivacissimo "Tempobeskrivning"

Mycket snabbt och livligt 150-200 bpm (slag/minut).

 

Vivo "Tempobeskrivning"

Snabbt och livligt, runt 140-160 bpm (slag/minut).

 

Voce "Röst"

Beteckning för röstläge.

 

Volante "Flygande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Voltage-controlled amplifier "VCA"

En förstärkare vars signal styrs av strömstyrkan (Mer eller mindre tillförd ström = högre eller lägre volym).

 

Voltage-controlled filter "VCF"

Ett ljudfilter vars signal styrs av strömstyrkan (Mer eller mindre tillförd ström = större eller minde tonförändring).

 

Voltage-controlled oscillator "VCO"

En oscillator vars signal styrs av strömstyrkan.

 

X

 

Y

 

Z

 

Zapateado "Dans"

Spansk dans med ursprung från stepdans.

 

X

 

Å

 

Återgångston "Benämning"

En ton som från dissonans till konsonans. I uppfattning växling mellan missljudande ton (dissonans) och välljudande ton (konsonans).

 

Åttondelsnot "Notlängd"

Beteckning inom notskrift. En åttondelsnot utgör en åttondel av en helnot. Läs mer här

 

Åttondelspaus "Paus"

Beteckning inom notskrift. En åttondelspaus utgör en paus i musiken som motsvarar en åttondelsnot.

  

Till första sidan:

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Musiktermer. Det finns massor av musiktermer inom notskriften som används för att den som skrivit musiken skall kunna återge hur han eller hon vill att musikstycket skall framföras/spelas.
Musikartikel
Här får du förklaringen på den musikterm eller det musikord du söker.
Ordbok L-Ö