Description

Pösu

Säckpipan var ett vanligt instrument i central- och västeuropa under medeltiden. Men eftersom instrumentet kräver en hel del underhåll, tog så småningom fiolen och dragspelet över och trängde undan säckpipan som huvudinstrument vid dans och spel i Sverige.
Den svenska säckpipans tonomfång var relativt begränsat och sträckte sig endast över en oktav med en medklingande lägre ters. Vanligast var att pipan var stämd i a-moll med grundtonen a i mitten på pipan vilket medför att man spelade skalan börjandes på tonen E.

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Säckpipan härstammar troligtvis från mellanöstern. Läs mer...
Pösu