Description

Panflöjt

PanflöjtPanflöjten är ett antal parallellt sammansatta rörbitar av olika längder vilka är slutna i botten. Längden på respektive rördel avgör tonhöjden. Desto kortare rör desto ljusare ton. Panflöjten är mycket gammal och förekommer redan i den grekiska mytologin där guden Pan spelar på den. Panflöjten är idag spridd över hela världen och förekommer i många olika material.

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Ävertonsflöjten är ett mycket gammalt instrument från norden. Läs mer...
Musikartikel
Visselpipan är ett blåsinstrument som bara avger en ton.
Panflöjt