Description

Piccolaflöjt

Piccolaflöjt

Piccolaflöjten är hälften så stor som en vanlig tvärflöjt och ljuder en oktav högre än tvärflöjten. Piccolaflöjten är en vidareutveckling av flageoletten under slutet av 1700-talet och har klaffarna ordnade som på den vanligare tvärflöjten. Instrumentet är vanligt inom militärmusiken och i den symfoniska musiken.

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Ävertonsflöjten är ett mycket gammalt instrument från norden. Läs mer...
Musikartikel
Visselpipan är ett blåsinstrument som bara avger en ton.
Piccolaflöjt