Description

Psalmodikon

Psalmodikon är ett stråkinstrument med endast en sträng och långsmal resonanslåda. Greppbrädan består vanligtvis av en urjackad trälist där varje urjackning motsvarar ett tonsteg. Man spelar med hjälp av stråke och trycker ner strängen mot de olika urjackningarna. Notation skedde med siffernotation som uppfanns av JJ Rousseau redan 1744. 

Psalmodikonet uppfanns troligtvis i Danmark någon gång runt 1823 av J W Bruun som var skollärare. Helt säker på ursprunget är man dock inte då det förekommer uppgifter om att den svanska prästen Johan Dillner uppfann psalmodikonet under samma tid.

Psalmodikonet användes huvudsakligen för att förstärka upp orgeln i kyrkan och som akompanjemang vid väckelsemöten och husbesök för att lära in psalmer.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Rebec är ett stråkinstrument som ursprungligen kommer från mellanöstern. Läs mer...
Musikartikel
Monokordet är från början ett mätinstrument som användes under antiken.
Musikartikel
Gamban är en fiolfamilj som inte är föregångare till dagens fioler. Läs mer...
Musikartikel
Fiddlan kom till Europa på 700-talet från orienten. Läs mer...
Psalmodikon