Description

Puka

Pukan ett slagverksinstrument

Pukan är gjord av en koppar- eller mässingskittel med ett skinn spänt över dess öppning.

Förr stämde man pukan genom att den ring som spänner skinnet skruvades åt eller loss med hjälp av 6-8 skruvar. Numera sitter stämningen oftast i den pedal som är placerad under själva pukan. Genom att trampa på pedalen uppnås olika spänningar i skinnet och man sänker eller höjer tonen därigenom. På den vanligaste formen av puka sitter en visare som visar pukans tonhöjd.

Idag använder man vanligtvis 3-4 pukor i en orkester men ända fram till romantiken så var det vanligaste att man hade två pukor som var stämda i styckets tonika (grundton) och dominant (tonartens kvint).

Pukan spelas med två pukstockar vilka kan vara utformade med olika material i huvudet. Vanligast är dock gummi, filt, läder eller trä.


Pukan är det äldsta slagverksinstrumentet i orkestersammanhang och kan härledas ända tillbaka till forntiden innan ens den första orkestern blev till.

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Vindspelen härstammar från Asien där dom funnits i flera tusen år.
Musikartikel
Vibrafonen tillhör slagverksinstrumenten. Läs mer...
Musikartikel
Tumpianot härstammar från södra delen av Afrika. Läs mer...
Puka