Beskrivning

Mer Studio/Inspelning: Effekter Latency Midi Mixer Hemstudiobygge Sånginspelning

Den mänskliga rösten.

Rösten hos människan är en mycket komplicerad egenskap. Vi har med hjälp av Claes Olsson på EORA sammanställt lite om rösten för att du ska få en uppfattning om hur den påverkar vårt arbete i studion.

Rösten - Mikrofonen och rösten

Den mänskliga rösten är faktiskt ett rätt besvärligt 'instrument' att fånga med en mikrofon. Rösten har ett mycket stort dynamiskt omfång, allt från den svagaste viskning till ett illvrål.

StrupenVidare producerar rösten, eller snarare dess stämband, munhåla och näsa, flera ljud som är svåra att återge för en mikrofon. Dit hör väsande ljud som s, f och sje-ljud, som alla hör hemma i de högre frekvenserna, sk sibliansljud.
Dessutom finns de redan nämnda explosiva konsonantljuden p, t, k, b, d och g, som i mer eller mindre grad kan ge sk. puffljud i mikrofonen. Detta varierar dock högst betänkligt från person till person.

Ärat

Som unga kan vi människor uppfatta ljud mellan 20 och 20 000 Hz, men redan i 20-årsåldern börjar känsligheten för höga frekvenser minska. Försämringen har traditionellt varit tydligare för män än för kvinnor. Frekvensomfånget kallas också för hörbarhetsområde.Röstens frekvensfördelning


Frekvensmässigt ligger det manliga röstläget i omfånget 100 - 8000 Hz, medan det kvinnliga ligger något högre upp i frekvens.

Det är också viktigt att påpeka att talets utstrålningsriktning varierar i frekvens.
Ljud under 200 Hz är i princip rundstrålande och hörs därför lika bra bakom som framför huvudet. Diskant och mellantoner är däremot riktade och strålar mera rakt fram från munnen.
Den huvudsakliga energin i mänskligt tal ligger i de låga frekvenserna, samtidigt som tydligheten finns i de högre frekvenserna.
De frekvenser som är viktigast för uppfattbarheten ligger mellan 1000 - 4000 Hz. Om detta register beskärs blir det direkt svårt att uppfatta talet.
Under 100 Hz finns i princip ingen viktig information att hämta i det mänskliga talet. Det gör att ljud under 100 Hz kan "skäras" bort när man spelar in tal. Rent tekniskt och ljudmässigt får detta alltid värderas från fall till fall.Tips:

För att ge mer närhet åt rösten, höj ca: 1,5 dB till 3 dB med ett Q-värde av ca. 1 vid 200-250 Hz.

För större klarhet. Sänk vid ca. 550 Hz Q-värde 1. 1,5 -3 dB.

För tydlighet höj ca. 1,5 -3 dB Q-värde 1 vid ca.1,5 KHz.

Denna artikel är skriven av Claes Olsson www.eora.se

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Lär dig mer om musikstudions effekter och hur du använder samt ställer in dom. Det finns olika effekter som man använder för att förändra karaktären och för att justera fel i inspelningen.
Musikartikel
Dynamisk mikrofon eller kondensatormikrofon vid inspelning och live? Det är oftast tillgången som avgör vilken mikrofon som används vid inspelning.
Musikartikel
Lär dig spela in sång och vilka effekter du skall använda. Här har du möjligheten att lära dig grunderna till ett bra sångspår i din mix.
Röstegenskaper