Description

Serpent

SerpentSerpenten är ett blockflöjtsliknande instrument fast med ett trumpetliknande munstycke. Ljudet kommer alltså genom att läpparna vibrerar mot munstycket istället för att luftpelaren delas så som på en blockflöjt. Instrumentet är av trä och ca:två meter långt.

Serpenten var vanligt under medeltiden men användes mest under 1500- och 1600-talet. Under 1800-talet utvecklades serpenten och fick klaffmekanik.

Serpenten användes som basinstrument och var vanlig inom kyrko- och militärmusiken.

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Skalmejan är ett blåsinstrument med koniskt borrad kropp och med ett relativt brett klockstycke.
Musikartikel
Sitaren är ett traditionellt indiskt stränginstrument och härstammar troligtvis från 1400-talet.
Musikartikel
Sinkan är ett blockflöjtsliknande instrument fast med ett trumpetliknande munstycke.
Serpent