Description

Spinett / Virginal

Spinett / VirginalSpinetten är en mindre variant av cembalo med klaviaturet placerat på resonanslådans långsida. Den vanligaste utformningen liknar i mångt och mycket vår traditionella flygel. Spinetten var vanlig under 1500- och 1600-talet.

Mekaniken fungerar likadant som på cembalon men pga spinettens mindre format placeras strängarna antingen diagonalt eller vinkelrätt mot klaviaturen. 

 

Tillbaka

 


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Taffeln är ett klaverinstrument precis som dagens piano. Läs mer...
Musikartikel
Cimbalom eller Ungerskt hackbräde. Läs mer...
Musikartikel
Klavikordet är en utveckling av monokordet. Läs mer...
Musikartikel
Hammarklaver är ett stränginstrument liknande flygeln. Läs mer...
Musikartikel
Flygeln tillhör klaverinstrumenten och betyder egentligen vinge. Läs mer...
Spinett