Beskrivning

Det finns idag ett flertal olika bra hjälpmedel för att lätt kunna stämma sin gitarr. Det finns gitarrer med inbyggd stämapparat och appar till mobiltelefoner och paddor som visar hur mycket man skall spänna eller slacka på varje enskild sträng.

Grunden för stämning av gitarr

Alla strängar har var sin stämskruv (se bild 1). för att få tonen i strängen högre (ljusare) så spänner man den hårdare genom att vrida på stämskruven och för att få tonen i strängen mörkare så slackar man genom att vrida stämskruven åt motsatt håll. Om man vrider stämskruven så att tonen blir för hög så skall man vrida ner tonen under den ton man vill uppnå för att sedan vrida upp den till rätt nivå igen.

OBS: Tänk på att alltid slacka strängen som skall justeras i tonhöjd innan du stämmer upp den till rätt läge.

Gitarr

 

Stämtonsgivare

Här får du alla sex strängarna med rätt frekvens på tonerna.

 

 

För att få rätt anspänning i strängarna så är det viktigt att den sträng man utgår från har rätt tonhöjd. Har du ingen stämapparat så kan du använda vår stämtonsgivare (bild 2) som ger dig alla sex tonerna från mörkaste till ljusaste i rätt ordning.

Tänk på att det är viktigt att kunna justera stämningen på gitarren utan hjälpmedel. Det är inte alltid man har tillgång till stämapparater eller andra instrument att stämma mot. Då kan det vara bra att kunna justera stämningen på gitarren mellan de olika strängarna.

 

Stämning med tonjämförelse

Är du osäker på om strängarna är får hårt uppspända så stäm tjockaste strängen (E1) med hjälp av första återgivna tonen på stämtonsgivaren här ovan (bild 2).

 

Börja stämma

 

1. Stämma första strängen på gitarrenTryck ned tjockaste strängen 6 (E1) på band 5. Denna ton skall låta exakt som sträng 5 (A). Gör den inte det så justera sträng 5 genom att spänna upp strängen eller slacka strängen tills det låter lika.

 

2. Stämma a-strängen på gitarrenTryck ned sträng 5 (A) på band 5. Denna ton skall låta exakt som sträng 4 (D). Gör den inte det så justera sträng 4 genom att spänna upp strängen eller slacka strängen tills det låter lika.

 

3. Stämma gitarren sträng DTryck ned sträng 4 (D) på band 5. Denna ton skall låta exakt som sträng 3 (G). Gör den inte det så justera sträng 3 genom att spänna upp strängen eller slacka strängen tills det låter lika.

 

4. Stäma gitarren. G-strängenTryck ned sträng 3 (G) på band 4. Denna ton skall låta exakt som sträng 2 (B). Gör den inte det så justera sträng 2 genom att spänna upp strängen eller slacka strängen tills det låter lika.

 

5. Stämma gitarren. B-strängenTryck ned sträng 2 (B) på band 5. Denna ton skall låta exakt som sträng 1 (E2). Gör den inte det så justera sträng 1 genom att spänna upp strängen eller slacka strängen tills det låter lika.

 

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Stämma gitarren.