Description

Trombon (Basun, Dragbasun)

TrombonPrecis som trumpeten så är trombonen tillverkad av rör som är cylindriskt fram till klockstycket. Trombonen består utav tre delar. DSen första delen är den del där munstycket sätts fast, därefter kommer dragdelen och sist den del som mynnar ut i klockstycket. Dragdelan har formen av ett U och kan dras fram och tillbaka. Draget gör att man kan spela helt kromatiska skalor.

Det finns sex positioner på draget vilket var för sig ger en ny grundton med påföljande övertoner. instrumentets stämning bestämms av den grundton man får med draget i sitt innersta läge.

På 1600-talets början byggdes allt från bastromboner till små diskant tromboner. Under 1700-talet försvann diskantbasunen och sedan har det efter hand tunnats ut så att bara tenorbasunen (Dagens standardtrombon) finns kvar.

Den moderna trombonen är vanligtvis stämd i B men man noterar den som den klingar i basklav eller tenorklav.

Värt att nämna är att den infördes i symfoniorkestern av Beethoven i finalen av hans femte symfoni.

 

Tillbaka

 
Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Musikartikel
Basun, Dragbasun eller Trombon som betyder stor trumpet. Läs mer...
Musikartikel
Trombon betyder stor trumpet och är en utveckling av bastrumpeten. Läs mer...
Musikartikel
Altbasunen eller som vi benämner den i Sverige 'Alttrombon' är ett bleckblåsinstrument.
Trombon