Description

Trumpet

Trumpetens historia

Trumpet

De första trumpetliknande instrumenten och trumpetens härstamning.

Trumpeten härstammar från jakthornet precis som valthorn och de flesta andra bleckblåsinstrument. De första trumpetliknande instrumenten tros ha använts som militärinstrument i det antika Egypten. De först återgivna instrumenten var gjorda av trä, brons, koppar eller silver. De vanligaste avbilderna på dessa i Egyptisk konst förekommer på slagfälten, troligtvis för att ge mod till soldaterna och för att skrämma fienden. Det finns väggmålningar där trumpetare i par ackompanjerar dansare. Dessa avbildningar är gjorda någon gång under perioden 1550-1200 f.Kr. Man tror att dessa väggmålningar är de äldsta avbildningarna av trumpeten i ett musikaliskt sammanhang.

Tutankhamuns trumpeter

Trumpet

De äldst bevarade exemplaren av trumpeter är de två instrument som upptäcktes i Tutankhamuns grav 1922. Det ena instrumentet är 50,5 cm långt och är tillverkat av koppar med guldöverdrag. Det andra är 58,2 cm långt och är tillverkat av silver. Det senare är ett koniskt format rör som är 1,7-2,6 cm i diameter och som har ett klockstycke som är 8,2 cm brett. Inget av instrumenten har separat munstycke . Båda har inskriptioner med namnen på gudarna som övervakar egyptiska armens divisioner.
En tredje trumpet, troligen med anor från Ptolemaic eran (ca: 300f.Kr) förvaras i Louvren museet i Paris.

 

Till Europa

Någon gång under början av 1000-talet tog araberna med sig de första trumpetliknande instrumenten till Europa. Dessa var tillverkade som långa raka rör med litet klockstycke. Det var först runt starten av 1500-talet som trumpeten började förändras i sin utformning. Man böjde röret i en eller flera slingor beroende på rörets längd.

Det fanns på denna tiden två olika sätt att spela, varav det ena var det sk. feltsteeckblasen vilket huvudsakligen användes i instrumentets mellanregister. Detta sätt var vanligt i samband med fälttåg och torneringar. Det andra sättet kallas ´klarinblåsning´ och var mer anpassat för melodispel. Detta sätt användes i kyrkomusik och konserter. Klarinblåsning skedde i höga tonlägen där naturtonerna ligger tätare och det måste krävts mycket av trumpetarna under denna period map både läppsstyrka och lungkapacitet.

Trumpet i orkestern

Under början av 1600-talet gjorde trumpeten sitt intåg i orkestersammanhang och det var inte ovanligt att man använde ända upp till fem trumpeter i orkestern. Fram till början av 1700-talet utgjorde den orkestern viktigaste blåsinstrument. Efter detta minskar antalet trumpeter under en period och den vanligaste orkesteruppsättningen har två trumpeter vilket bibehålls en bit in på 1800-talet. 1830 utvecklades ventilmekanismen vilket medförde att man inte behövde trumpeter stämda i flera olika tonarter för att kunna nyttja hela skalan i musiken. Med ventiltrumpeten minskade också behovet av antalet trumpeter vilket har medfört att man idag har 2-4 trumpeter i en orkestersättning.

Modern tid

I takt med musikens utveckling har trumpeten kommit att bli ett allt vanligare instrument i olika sammanhang. Inom t ex jazzmusiken har trumpeten fått en mycket framträdande roll tillsammans med andra soloinstrument.
Trumpeten som har en stark genomträngande ton kan som soloinstrument klara sig väl utan modern mikrofonteknik i orkestersammanhang och vid musikuppträdanden.

Tonbildning

TrumpetmunstyckeMan håller läpparna mot trumpetens munstycke samtidigt som man blåser så att läpparna börjar vibrera vilket då ger ljud i instrumentet. Genom att variera läpparnas anspänning, tungans läge och lufttrycket varierar man tonhöjd, klangfärg och tonstyrka.  Munstycket är utformat som en liten skål och ju plattare det är desto hårdare och smattrande blir tonen.

 Trumpetventiler
Under 1700-talet försökte man utvidga tonförrådet genom att montera på lösa rördelar vilket gav en del pyssel under spelandets gång. När man 1830 kom med ventilmekanismen som gör så att trumpeten klarar en kromatisk skala med hela och halva tonsteg blev trumpeten ett mer komplett instrument.

Tillsammans med läpparnas påverkan så kan trumpetaren dessutom glida lite upp eller ner på varje ton (intonera).

 

Stämning

En trumpet kan byggas i olika stämningar. Den vanligaste typen är Bb-trumpet, men låg F, A, D, Eb , E, G och C-trumpet finns också.

De låga trumpeterna är lika i notation medan omfånget skiljer i klang.


Trumpetens tonomfång Trumpetens tonomfång F-trumpetTrumpetens tonomfång Eb-trumpet

De höga trumpeterna klingar som de noteras.
Trumpetens tonomfång höga trumpeter

 

Andra trumpeter

Det finns ett flertal andra modeller av trumpeter som ingår i trumpetfamiljen. Till dessa hör bl a bastrumpet  som normalt spelas av trombonister. Den har samma tonhöjd som trombonen och man använder ett grunt munstycke från trombon vid spel.
En annan vanligt förekommande trumpet är Piccolotrumpeten som har halva längden av en vanlig trumpet. Många väljer att spela med ett mindre munstycke vilket kräver en något annorlunda spelteknik. Nästan alla Piccolotrumpeter har fyra ventiler istället för som den vanliga trumpeten som har tre ventiler.

Tillbehör

SordinerSordinen som förändrar klangfärg, tonstyrka m.m. är det vanligaste tillbehöret till en trumpet.

 

Kända trumpetare

Självklart finns det en massa kända trumpetare som spelat under tidens gång. Dock är några av dessa mer kända inom sin genrer än andra. Om några bör nämnas så är det dessa.

Klassisk musik
Maurice André 1933- Frankrike
Armando Ghitalla 1925-2001 USA
Håkan Hardenberger, 1961- Sverige

Jazzmusik
Louis Armstrong, 1901-1971, USA
Miles Davis III, 1936-1991, USA
John "Dizzy" Gillespie, 1917-1993, USA

 

Tillbaka

 
Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Esskornetten är det minsta instrumentet bland kornetterna. Läs mer...
Musikartikel
Tuban konstruerades av en tysk musikdirektör vid namn Wieprecht omkring 1830.
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Musikartikel
Sousafonen är ett bleckblåsinstrument som har utvecklats utifrån helikonen.
Musikartikel
Ofikleid är ett samlingsnamn för klaffhornsgruppen inom familjen bleckblåsinstrument.
Trumpet.