Description

Tvärflöjt.

TvärflöjtTvärflöjt eller traversflöjt som den också heter tillhör träblåsfamiljen trots att den idag tillverkas i metall. 

Tvärflöjten består av ett cylindriskt rör med ena mynningen stängd. Instrumentet har inget munstycke utan har enbart ett hål på sidan en liten bit från den slutna änden.

Tonen frambringas genom att man blåser mot hålets kant där luftpelaren delar sig och sätter luftpelaren inne i röret i svängning. Man varierar längden på luftpelaren genom klaffmekanismen på instrumentets utsida där varje klaff har ett hål under sig i cylinderväggen.  De toner som inte kan tas genom att förändra längden på luftpelaren med hjälp av klaffarna fås med så kallad överblåsning. Detta gör man genom att förstärka lufttrycket (blåsa hårdare) och göra luftströmmen tunnare. Man får då en ton som ligger en oktav högre (den första övertonen). Blåser man ännu hårdare och tunnar luftströmmen ytterligare så får man nästa överton alltså en kvint högre än den första övertonen. 

Tväflöjtens konstruktion

Moderna flöjter har upp till femton klaffar och ett tonomfång på ca: två oktaver. Tvärflöjten noteras i G-klav och klingar som den noteras. Instrumentet saknar munstycke men har normalt en liten platta monterad där man lägger an läpparna (se bild).

Tvärflöjtens munstycke

Av praktiska själ har man delat flöjten i tre delar. Den del där hålet sitter, mellandelen med merparten av klaffarna och foten som är den minsta delen ut mot flöjtens mynning.

Tvärflöjtens historia

Flöjten ett av våra äldsta instrument och den omnämns både i de antika grekiska sagorna som i gamla testamentet. man talar om två typer av flöjter ur historiskt perspektiv. Den raka flöjten (långflöjt) som är helt rak som ett rör som är öppet i båda ändar och tvärflöjten som finns på bilden här ovan. Det var först på 1700-talet som klaffmekanismen utvecklades. Innan dess hade flöjten hål i cylinderväggen som täpptes till med fingrarna för att ändra luftpelarens längd och därmed tonhöjden.

Tvärflöjten i musiken

Mozart och Bach har skrivit ett fåtal solokonserter för tvärflöjt.  Den mest kända är förmodligen Ravels Bolero där tvärflöjten spelar hela inledningen. i övrigt kan nämnas Ouvertyren till Wilhelm Tell av Rossini och finalerna i Brahms 1:a och 4:e symfoni.

Inom jazzen förekommer tvärflöjten relativt ofta och en av de första jazzskivorna som spelades in med tvärflöjt var Clarence Williams band som redan 1927 gjorde denna inspelning.

Den svenska musikern Björn J son Lind är känd för sitt mycket speciella sätt att spela tvärflöjt. Björn som har skrivit massor av musik till både film och radioteater utöver ett 25-tal skivor med både tolkningar och egenproducerad musik.

Inom blues och populärmusik förekommer tvärflöjten sporadiskt.

 

Tillbaka

 
Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Sordunen tillhör träblåsfamiljen och var ett relativt vanligt instrument under medeltiden.
Musikartikel
Snabelflöjten är en typ av blockflöjt fast med ett näbbfomat munstycke.
Musikartikel
Pommer eller med annat ord 'Bombard' är föregångare till vår tids oboe.
Musikartikel
Piccolaflöjten är hälften så stor som en vanlig tvärflöjt. Läs mer...
Tvärflöjt