Description

Frågor och svar gällande upphovsrättVad krävs för att min musik skall vara skyddad enligt lag?

Ett musikverk är egentligen skyddat enligt svenk lag från det att det är klart. Problem kan uppstå först i samband med att man måste påvisa att man äger upphovsrätten till musikverket. Ett enkelt sätt att göra detta är att skriva ut text och musik på papper eller göra en kopia på en CD-skiva som man sedan skickar till sig själv i förslutet rekommenderat brev via posten. Skulle tvist uppstå kan man med hjälp av datumet på poststämpeln hävda sin rätt rent juridiskt. Detta gäller givetvis under förutsättning att brevet är oöppnat vid tillfället för tvisten. Ett annat alternativ är att bli medlem i Svenska Musikerförbundet vilka erbjuder sina medlemmar att kostnadsfritt registrera sina musikverk.

Vad innebär skyddet enligt upphovsrättslagen?

Skyddet består dels av en ekonomisk del och dels av en ideell del. Den ekonomiska delen innebär att du som upphovsrättsinnehavare äger rätt att bestämma över ditt verk och om det skall göras tillgängligt fär allmänheten. Skulle så ske så äger du rätt till ekonomisk ersättning. Den ideella delen ger dig rätt att bli namngiven som upphovsman och rätten att motsätta dig förvanskning eller kränkande behandling av ditt verk. Det kan ju vara svårt att bevaka sina egna verk om eller när dom spelas. STIM är en ekonomisk förening som ägs av rättighetsinnehavarna och som på deras uppdrag bevakar och tar in pengar via avtal med användaren. STIM bevakar enbart den ekonomiska delen. Du kan läsa mer om upphovsrätt på www.stim.se.

Hur länge är min musik skyddad enligt upphovsrättslagen?

I sverige gäller upphovsmannens livslängd plus 70 år. Detta gäller också i många andra länder och i de flesta EU-länder.

Skyddar STIM eller SAMI min musik enligt upphovsrättslagen?

Nej. STIM eller SAMi har inget med upphovsrätten till ditt musikaliska verk att göra.

Vad är skillnaden på STIM och SAMI?

STIM är en organisation som skall ta till vara upphovsmännens intressen och SAMI är en organisation som skall ta till vara på musikernas och artisternas intressen.

Vad krävs för att kunna ansluta sig till STIM eller SAMI?

Minimikravet är att minst ett av dina verk skall ha spelats offentligt eller spelats in på en NCB-licensierad produktion (NCB=Nordic Copyright Bureau).

Måste man vara medlem i STIM eller SAMI?

Ett medlemskap är helt frivilligt och upphovsrätten till ett verk gäller oavsett om man är medlem eller inte.

Saker att tänka på

1. Om man i egen regi vill pressa CD-skivor med sin egen musik för att t ex sälja dessa på internet så kan problem uppstå. När man då vänder sig till ett tryckeri så vill dom oftast se en kopia på medlemskapet i STIM/NCB eller att man fyller i en anmälan till NCB innan tryckning sker. Detta skall inte vara nödvändigt om man garanterar att den musik som skall pressas till CD uteslutande ägs upphovsrättsmässigt av en själv som uppdragsgivare till tryckeriet. Skulle tryckeriet ändå hävda att man inte kommer att trycka utan att dokumetet från NCB är ifyllt eller att man bifogar en kopia på sådan kan man alltid vända sig till konsumentverket för rättelse.2. När man blir medlem i STIM/SAMI så skriver man över rättigheterna till sina egna verk på dessa föreningar. Man står kvar som upphovsman men det är föreningarna som äger rätten när det gäller förhandlingar med andra intresseorganisationer eller företag.

Lycka till i ditt musikskapande och tänk på att vara noga vid skyddet av dina låtar


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Upphovsrätt.