Description

Börja spela musikinstrument eller sjunga

Vill du börja spela ett instrument eller lära dig mer om sång har du kommit rätt.

Här finner du råd och rön om såväl instrumentval som vart du kan vända dig om du vill lära dig att spela eller sjunga.

1. Att tänka på vid val av instrument

Först av allt skall man vara medveten om att det tar tid att lära sig att spela ett instrument eller att sjunga så att man kan delta i lite mer omfattande sammanhang. Man behöver kanske inte lägga så lång tid varje dag när det kommer till övning. En liten stund om dagen ger snabbare resultat än långa övningspass med flera dagars mellanrum. Glädjen som de flesta finner när det börjar låta lite mer musik under övningstillfällena kan vara mödan värd. Alla kan lära sig spela ett instrument eller förbättra sina sångkunskaper. Det är bara frågan om vilja och att ge det sin tid. Många ger upp alldeles för lätt när utvecklingen stannar av. Lärandet sker "trappstegsvis" i musiken såväl som inom de flesta andra områden.Musik är som idrott. Det är viktigt att värma upp innan man sätter eller ställer sig för övning. Sångaren börjar försiktigt med att sjunga upp sig och pianisten kan t ex göra lite fingergymnastik en stund innan. Uppvärmningen gör att man kommer igång snabbare med inlärningen vilket i sin tur sparar tid. Att ta lektioner ger snabbare resultat än att lära på egen hand. För en hyfsad peng kan man få ett antal lektioner som ger en bra grund för fortsatt lärande.Det skall vara roligt att hålla på med musik och man övar bäst när man har tid och är utan stress.Musiken är en bra vän i livet som ger tillbaka under förutsättning att man ger den lite regelbunden tid.

2. Val av instrument

Vid val av instrument bör man ta de omständigheter som man lever under i beaktande. Bor man i t ex lägenhet och vill spela trummor så kan det vara bra att investera i digitala trummor istället för vanliga om inte så för grannsämjans skull. äger man inte eller har tillgång till bil så kan det bli jobbigt att transportera basfiolen till och från lektioner eller orkester. Så olika omständigheter påverkar vårt val av instrument i större utsträckning än vi tror. Eventuell inköpskostnad tillkommer också även om man i början kan låna eller hyra ett instrument. Det är inte nödvändigt att lägga ner en förmögenhet på ett instrument när man startar upp. Det är lätt att såväl köpa som sälja begagnat via befintliga annonsmarknader på såväl nätet som i tidningar eller kanske sälja sitt instrument till någon vän som också vill börja spela.

Viktigast är trots allt att man väljer det instrument som man tror sig kunna älska och förvalta under lång tid framöver. Det är instrumentet som är till för dig och inte tvärt om.


3. Börja sjunga

Att börja sjunga med målet att kunna sjunga i olika sammanhang och inte bara hemma framför spegeln behöver inte ta så lång tid som många tror. Det finns gott om körer och sammanhang där kraven på en skolad röst inte är så stora. För att börja som barn (årskurs 2 tom 9) så är kommunala musikskolan förmodligen det bästa alternativet. Här får man med hjälp av pedagog lära sig grunderna och oftast även framträda på musikuppvisningar om man så vill. Många grundskolor har också sin egen kör som i allmänhet leds av skolans musiklärare.Att ta lektioner privat är ofta relativt kostsamt och man bör gå ca: 1ggr /vecka för att få kontinuitet i lärandet. Det finns gott om sångpedagoger runt om i landet och söker man under "Sångpedagog" i gula sidorna så hittar man med största sannolikhet en i sin närhet. Det finns också den möjligheten att söka upp en studerande från någon av våra musikhögskolor som kan tänka sig att ge lektioner för en något lägre kostnad. Bästa resultatet når man med en skolad sångpedagog och kontinuerlig övning hemma. Lättaste och billigaste vägen är dock att gå med i någon kör på orten där man bor.

4. Vad är och hur fungerar kommunala musikskolan

I kommunala musikskolan undervisas barn och ungdomar som på sin fritid vill lära sig att sjunga eller spela ett instrument. Här får dom lära sig med hjälp av pedagog att spela eller sjunga musik som dom övat på hemma. Man spelar enskilt eller i grupp och tränas även i ensemble- och orkesterspel när man kommit en bit på väg. Normalt startar man i grundskolans andra klass och håller på tom nian. Huvudsakligen sker undervisningen på eftermiddagar och kvällar. Vill du börja spela så vänder du dig till din huvudlärare i musik eller klassföreståndare och får där vägledning eller ansökningshandlingar. Tänk på att köerna för de mest populära instrumenten samt sång oftast är långa så anmäl dig i god tid.

5. Lära sig med privatlärare

Detta är nog mer en kostnadsfråga när det gäller barn i åldern 8-15 år som kan vända sig till kommunala musikskolan. När det gäller vuxna eller barn - och ungdom över femton år så är detta ett av få alternativ som fungerar bra. är man beredd att lägga en del av sin fritid och några hundralappar per lektion så är detta definitivt ett bra alternativ. Man får en pedagogisk och riktig grund att gå vidare på och framförallt så lär man sig rätt från början. Det är bra om man skaffat sig lite teoretiska grundkunskaper innnan man kommer till sin första lektion. Du kan få en del kunskaper om du läser igenom musikteorisidorna här på


Globalmusix. esultatet når man med en skolad sångpedagog och kontinuerlig övning hemma. Lättaste och billigaste vägen är dock att gå med i någon kör på orten där man bor.

6. Lära sig via internet

För att kunna lära sig spela eller sjunga med hjälp av datorn krävs en hel del grundkunskaper. Har man krav på att lära rätt behöver man definitivt börja hos en pedagog som ger rätt grunder. Har man redan grundkunskaperna så kan man med fördel öka sina kunskaper med hjälp av någon av alla de kurser eller den gratisinformation som finns på nätet. Man skall dock alltid komma ihåg att grundkunskaperna förmedlas bäst av en pedagog och att man således bör gå till en sådan med jämna mellanrum oavsett om man lär via nätet eller inte. Du kan läsa dig till en hel del av de teoretiska grunder som krävs för att börja spela eller sjunga men för att få ett "rätt lärande" på den praktiska delen så behövs pedagogen. Här på Globalmusix kan du lära en del grunder om musikteori och olika instrument om du går via menyerna under "musikskolan" högst upp.

7. Lära sig på egen hand

Har man inga grundkunskaper att gå på så är detta ingen metod att rekommendera. För att lära på egen hand behöver man en hel del grundkunskaper för att inte lära sig fel. För en sångare så måste kunskapen om uppvärmning och teknik komma från någon som är duktig på att förmedla hur man skall gå tillväga likväl för den som skall börja spela ett instrument. Det är dock inte alls fel att efter grundläggande kunskaper fortsätta på egen hand. Man kan med fördel köpa instruktionsvideor i sort sett hos alla musikhandlare eller på nätet idag. Kurslitteratur för musikövaren finns det gott om. Musikteori och musikhistoria är dock inga problem att lära sig på egen hand. Det finns gott om bra litteratur i bokhandeln och man kan läsa mycket på nätet genom att söka sig fram. Man skall dock tänka på att bland alla de sidor som finns här på nätet så är det många som inte har vetenskaplig bakgrund och det florerar en hel del fel både vad det gäller musikteori som uppgifter inom musikhistorian. Så om du lär via nätet kolla källhänvisning noga och kontrollera att flera uppgiftslämnare har samma budskap.Här finns övningar och skalor för olika instrument.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Tänker du börja spela?