Description

Violone.

Violone betyder egentligen stor violin på italienska. Namnet kan användas för ett flertal stråkinstrument så som större altfiol, större cello eller dubbelbas. Under 1500-talet användes namnet för alla större violininstrument såsom t ex för en förstorad cello med eller utan band på greppbrädan. Idag refererar de flesta till att violone står för en föregångare till dagens kontrabas.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Precis som trumpeten så är trombonen tillverkad av rör som är cylindriskt fram till klockstycket.
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Musikartikel
Kontrabasen är det största instrumentet i familjen stråkinstrument
Musikartikel
Gamban är en fiolfamilj som inte är föregångare till dagens fioler. Läs mer...
Musikartikel
Elbasen tillhör stränginstrumenten och liknar elgitarren i formen. Läs mer...
Violone