One moment please.
News
Europeiskt samarbete om licensiering av musikrättigheter

Musiknyheter

Stim och de brittiska och tyska motsvarigheterna, PRS for Music och GEMA,har undertecknat de sista avtalen som möjliggör lanseringen av ett samägt licenseringsbolag och som gör GEMA till delägare i ICE AB. Det nyetablerade bolaget och ICE erbjuder gränsöverskridande licensiering av musik, gemensamma IT-lösningar och dataadministration till upphovsrättsorganisationer och andra rättighetsförvaltare – ett tjänsteutbud som är ensamt i sitt slag i världen.

Globaliseringen och digitaliseringen har förändrat musikindustrin och förvaltningen av musikrättigheter. Ett av Stims svar på dessa förändringar är att samarbeta med PRS for Music och GEMA för att effektivisera och förenkla gränsöverskridande licensiering och förvaltning på ett europatäckande plan.

För digitala musiktjänster kommer det att betyda en enklare väg till marknaden och konsumenterna. Övriga upphovsrättsorganisationer och rättighetsförvaltare får möjlighet att ta del av en paketlösning eller ett urval tjänster som passar deras behov. Och för de som skriver musik innebär detta en ökad säkerhet inför framtiden, med snabbare, mer transparent och tillförlitlig täckning av den europeiska marknaden, fakturering av musiktjänster och hantering av musikverk.

– Kärnan i Stims uppdrag är att knyta ihop de som skriver musik med de som använder musiken. I en värld som blir alltmer gränslös och där vi ser framväxten av globala musiktjänster ska vi fortfarande säkra att våra rättighetshavare får betalt när deras musik spelas. Utgångspunkten för det nya samarbetet är att bygga en framtidssäkrad lösning för denna digitaliserade och fragmenterade musikmarknad. Genom att gå ihop med två av världens största och viktigaste rättighetsförvaltare har vi kunnat skapa ett erbjudande som kommer att gynna både rättighetshavarna och digitala musiktjänster, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.

Basen för samarbetet är dotterbolaget International Copyright Enterprise (ICE), som registrerar och administrerar musikskaparnas och musikförlagens miljontals musikverk. I och med dagens avtalstecknande blir GEMA aktieägare i ICE tillsammans med Stim och PRS for Music, ägare sedan starten 2007.

Samtidigt har parterna etablerat ett gemensamt licenseringsbolag, som kommer att hantera den pan-europeiska licenseringen av ägarnas rättigheter och administrationen av andra rättighetsförvaltares licensavtal. Lanseringen av detta bolag kommer att äga rum under hösten och i början av 2016. Robert Ashcroft, vd för PRS for Music, är vd för det nya bolaget under uppstartsfasen.

Stim är en upphovsrättsorganisation med 77 000 anslutna musikskapare och musikförlag i Sverige och utlandet. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse och representerar låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförläggare. För deras räkning förvaltar Stim rättigheter till musik och text. Vårt uppdrag är att se till att musikskaparna får skäligt betalt för sitt arbete. Det gör vi genom att knyta ihop de som skriver musiken med de företag och organisationer som gör den tillgänglig för alla de som lyssnar. Genom sitt internationella nätverk hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren.

21.07.2015 13:35
Dela Globalmusix

Actions
Comments
Sortera på: 
Per sida:
 
  • Det finns inga kommentarer ännu.
Stim i startgroparna