Beskrivning
Välkommen till Harplinge Kvarnförening  

Föreningen bildades 2001 och verkar till 2011. En ideell förening vars ändamål varit att:

  • verka för ett långsiktigt bevarande av Harplinge Väderkvarn.
  • verka för att kvarnen används för sitt ursprungliga ändamål med tidstrogna arbetsmetoder.
  • skapa ett centrum för kultur och aktiviteter
  • marknadsföra kvarnen som turistmål.
  • medverka vid visningar av kvarnen.

 

Dessa webbsidor beskriver i första hand den verksamhet som kvarnföreningen under årens lopp genomfört, både vad gäller att "rädda kvarnen", dels beskrivs renoveringen av kvarnen, dels visas exempel på all kulturverksamhet som Harplinge Kvarnförening anordnat i kvarnen. Denna viktiga historiska information bevaras för framtiden genom dessa hemsidor. 

Harplinge Väderkvarn, som byggdes 1895, är en av Europas största "holländare", en konstruktion med kupol som automatiskt vrider vingarna efter vinden. Kvarnen är ett unikt kulturminne, en stor turistattraktion har varit Harplinges solklara centrum för kulturevangemang och kreativitet.

Kvarnen är också en majestätisk profil och symbol för jordbruksbygden Harplinge.

Under stormen Per 2007-01-14 tog vingarna på kvarnen skada, men vingarna renoverades under februari 2008. Ytterligare reparationer av vingarna utfördes av Sten Nilsson april 2009. Så nu snurrar vingarna och nu kan kvarnen börja mala igen!

Kvarnen har varit flitigt besökt vid föreningsarrangemang, kulturaktiviteter, musikkvällar och familjefester. Byggnadens exteriör och interiör har starkt bidragit till en positiv upplevelse för besökarna.

Kvarnbyggnaden har aldrig ägts av Kvarnföreningen. Ägare de senaste åren har varit Byggmästarföreningen. Under 2010 sålde de kvarnbyggnaden till Michael Ericsson och Julijana Nemeti.

Hoppas ditt besök både via internet och ett besök på plats i Harplinge upplevs som positivt.

Kontakt
Harplinge Väderkvarn
Kvarnliden 8, 31040 Harplinge
Sverige
Tele:
Fax:
Web:
Färdbeskrivning
Foton

Arturius

HTML Block
Harplinge Väderkvarn