Beskrivning

Jag har sedan mitten på sjuttiotalet jobbat med att utveckla enkla musikinstrument och hålla kurser i instrumentbygge och spel och stundtals uppträtt med instrumenten. Jag har byggt, spelat och pratat med barn och vuxna i en mängd olika sammanhang, från dagis till musikhögskolan, i aulor eller på utomhusfester, med funktionshindrade och oförhindrade (finns dom?). Utställningar med instrument, ljudskulpturer, ljudmaskiner och spelgrottor har funnits att se och bespela på bl a Moderna Museets verkstad och Musikmuseet i Stockholm (Klåjnk mm). Dessa jobb gjorde jag med gruppen Ljudlekslänken. I början var Rikskonserter samarbetspartner, sedan fick vi gruppstöd från Kulturrådet. En sammanställing av verksamheten finns här. I gruppen var jag också med att göra den väl spridda boken Instrument att bygga och spela på, som såldes i väl över 10 000 ex över landet under åttiotalet. En restupplaga på några hundra såldes 2007-2008. Efter en lågvarvsperiod 85-95 bildade jag Låta 1995. Jag började då med att ta fram proffsversioner av några instrumenttyper för försäljning och startade denna hemsida. Nu har jag vidgat verksamheten på flera sätt. Jag säljer instrumentbeskrivningar och instrument och ljudleksaker från andra, jag har utökat kursverksamheten och uppträder i flera olika sammanhang med mina instrument.

Kontakt
Låta-online
Humblegatan 5 A, 172 39 Sundbyberg
Sverige
Tele: 08-799 98 97
Fax:
Web:
Färdbeskrivning
Foton

Arturius

HTML Block
Låta-online